Tidsfördriv i Corontän!?

Tavlan Släktresan kräver lite research bakåt i släktleden. Kanske är just det ett passande tidfördriv att intervjua en äldre generation via telefon så länge vi är i detta undantags-tillstånd?